Cookie- en Privacybeleid - Lef Academy

Privacy statement

Voor Lef Academy is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Met respect voor uw privacy houden wij ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Lef Academy (onderdeel van Edel Consult B.V.), Graaf Adolfstraat 32, 5616 BW Eindhoven, Kamer van Koophandel 17166799.

Verwerking persoonsgegevens

Lef Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens die wij ontvangen bij uw inschrijving voor een cursus, training, lezing, workshop, intake, aanmelding voor de nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, gegevens met betrekking tot de programma’s waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw eventuele feedback over de training en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Lef Academy gegevens in het kader van uw trainingsprogramma, zoals uw aanwezigheid, certificaat bij behaalde resultaten en / of wanneer u het programma heeft afgerond. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk geacht wordt. Bij het inschakelen van derde partijen t.b.v. de training die wij met u en uw organisaties uitvoeren vragen wij eerst om toestemming voor het delen van uw gegevens. Wij delen niet meer gegevens dan noodzakelijk is t.b.v. het uitvoeren van de taak.

Doeleinden

Lef Academy gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Toesturen van training- of lezingsmateriaal
 • Toesturen E-Books of nieuwsbrief
 • Administratieve afhandeling van uw deelname aan de gekozen programma’s of activiteiten
 • Vragen beantwoorden, (persoonlijke of organisatiebrede) feedback en inlichtingen verstrekken
 • Offertes en / of facturen
 • Analyses uitvoeren om onze dienstverlening te verbeteren
 • Voldoen aan geldende wet- en regelgeving
 • Controleren kredietwaardigheid
 • Bezoeken van de website

Wanneer u gebruikmaakt van de website van Lef Academy, dan laat u gegevens achter. Indien u daar toestemming voor geeft, maakt de website gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en af te stemmen op uw voorkeuren. In dit privacy statement leest u welke gegevens Lef Academy verzamelt, waarom dat gebeurt en wat er met deze gegevens gebeurt. Het privacy statement geldt voor bezoekers van de website en deelnemers aan de trainingsprogramma’s.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om de inhoud te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden gegevens betreffende het gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer geplaatst kunnen worden. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u op de CIVAS-website te herkennen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en een profiel op te stellen. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw computer van uw browser uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld. Zoals het weergeven van een website in mobiele- of desktopweergave.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Marketing cookies

Door de bezochte pagina’s te delen met bepaalde marketing-platformen kunnen wij u meer gerichte informatie tonen. In ons geval Google en LinkedIn. In het cookie-statement leest u welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies die uw persoonlijke gegevens niet kenbaar maken).

Hoe verzamelen wij gegevens?

Als u gebruik maakt van de website, dan laat u soms persoonsgegevens achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die u zelf invult bij formulieren, downloads als het E-book en inschrijven van nieuwsbrief. Informatie over uw browser, het besturingssysteem, het land waar u zich bevindt en soortgelijke browsergegevens. Deze informatie wordt anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

Op welke onderdelen van onze website is het van toepassing

 • Inschrijven voor training, lezing of coaching (aanvragen van intakes)
 • Invullen van formulieren t.b.v. downloads
 • De Lef-scan om u resultaten terug te koppelen
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Aanvragen aanvullende informatie
Wat doen we met uw gegevens?

Lef Academy bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Het verzamelen en analyseren van statistieken met als doel website-optimalisatie
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • Informeren over aanvullende en soortgelijke trainingen en cursussen
 • Registeren en opvolgen van afspraken zoals een intake, lezing, coaching- of trainingsprogramma
 • Na expliciete toestemming: het optimaliseren van uw digitale ervaring en marketingdoeleinden door het surfgedrag te delen met partners zoals gecommuniceerd op onze website. Daarnaast LinkedIn en Google om geïnteresseerde gebruikers te kunnen benaderen.
 • Lef-Academy bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
Hoe beveiligen we uw gegevens?

Lef Academy neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek ruim voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit Lef Academy verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met wie deelt Lef Academy uw gegevens?

Lef Academy gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij verkopen nooit gegevens van bezoekers aan andere partijen. Zij worden enkel gebruikt om onze samenwerkende partners te informeren, alleen wanneer deze betrokken zijn bij activiteiten in het verlengde van het geven van onze eigen trainingen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Lef Academy informatie over uw aanwezigheid bij de training of lezing verstrekken aan uw werkgever. Lef Academy kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties of een derde die een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert. Lef Academy zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Lef Academy of indien Lef Academy daartoe wettelijk verplicht is.

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor Lef Academy. Wij dragen zorg dat deze partijen uw privacy waarborgen. Dit doen we door hen te verplichten technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen, mits deze nog niet getroffen zijn alvorens de samenwerking. Lef Academy sluit met derde partijen die voor Lef Academy optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt o.a. opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Lef Academy.

Jonger dan 18 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 18 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Lef Academy worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@lef-academy.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Lef Academy zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, uw verzoek behandelen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@lef-academy.nl.

Als u wilt dat Lef Academy uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@lef-academy.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Lef Academy worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Lef Academy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Lef Academy kan het privacy statement wijzigen. We raden dan ook aan het privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2020.