Oorsprong & Identiteit

Oorsprong &
Identiteit

Oorsprong
Lef Academy is ontstaan vanuit de inzichten die oprichter Egbert Edelbroek opdeed tijdens de transformaties die hij onderging. Hij ontwikkelde zich van angstige puber met hardnekkige angststoornis tot serie-ondernemer met lef (en zelfs ruimtevaart pionier). Het lef dat hij noodzakelijkerwijs ontwikkelde droeg sterk bij aan zijn ondernemerschap, wendbaarheid en innovatiekracht. Om ook anderen deze meerwaarde te laten ervaren vulde hij de opgedane inzichten over lef ontwikkeling uitgebreid aan tijdens zijn promotieonderzoek. Daarbij zijn de inzichten ook vertaald naar een gestructureerd en gevalideerd instrumentarium voor lef ontwikkeling in organisaties.

Logo en beeldmerk
Ons beeldmerk illustreert het voltooide transformatieproces dat Lef Academy als haar missie beschouwt. De mammoet staat symbool voor de oerkrachten Angst en Lef. In het voltooide proces laat de persoon zich niet meer leiden door zijn of haar oerkrachten (Angst en Lef), maar heeft hierover zelf de controle herwonnen en heeft ermee in harmonie leren leven. Hierdoor is hij of zij letterlijk boven zijn oude ik uitgestegen en ziet vanuit daar nieuwe mogelijkheden.

Focus op excelleren
Wij helpen professionals bij het versterken van hun lef, waardoor ze groeien van voldoende naar goed of excellent functioneren. We zijn niet gericht op mensen met een erg laag lef niveau die op een voldoende niveau willen uitkomen. Zij zijn meer gebaat bij therapie door een psycholoog.

https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2020/05/Lefplant-640x1280.jpg