Over ons

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas. Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.

Oorsprong &
Identiteit

Oorsprong
Lef Academy is ontstaan vanuit de inzichten die oprichter Egbert Edelbroek opdeed tijdens de transformaties die hij onderging. Hij ontwikkelde zich van angstige puber met hardnekkige angststoornis tot serie-ondernemer met lef (en zelfs ruimtevaart pionier). Het lef dat hij noodzakelijkerwijs ontwikkelde droeg sterk bij aan zijn ondernemerschap, wendbaarheid en innovatiekracht. Om ook anderen deze meerwaarde te laten ervaren vulde hij de opgedane inzichten over lef ontwikkeling uitgebreid aan tijdens zijn promotieonderzoek. Daarbij zijn de inzichten ook vertaald naar een gestructureerd en gevalideerd instrumentarium voor lef ontwikkeling in organisaties.

Logo en beeldmerk
Ons beeldmerk illustreert het voltooide transformatieproces dat Lef Academy als haar missie beschouwt. De mammoet staat symbool voor de oerkrachten Angst en Lef. In het voltooide proces laat de persoon zich niet meer leiden door zijn of haar oerkrachten (Angst en Lef), maar heeft hierover zelf de controle herwonnen en heeft ermee in harmonie leren leven. Hierdoor is hij of zij letterlijk boven zijn oude ik uitgestegen en ziet vanuit daar nieuwe mogelijkheden.

Focus op excelleren
Wij helpen professionals bij het versterken van hun lef, waardoor ze groeien van voldoende naar goed of excellent functioneren. We zijn niet gericht op mensen met een erg laag lef niveau die op een voldoende niveau willen uitkomen. Zij zijn meer gebaat bij therapie door een psycholoog.

https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2020/05/Lefplant-640x1280.jpg
OVER LEF ACADEMY

Onze missie
en visie

Resultaatgericht
Opdrachtgevers en deelnemers mogen programma’s verwachten die meetbaar waarde toevoegen en aansluiten op de uitdagingen van hun praktijk. Persoonlijke doelstellingen worden daarom vertaald naar meetbaar start- en eindniveau. Onze programma’s worden gekoppeld aan de praktijk van deelnemers. Zij passen het geleerde tussen de bijeenkomsten toe in hun eigen praktijk en betrekken collega’s en leidinggevende bij hun leerdoelen.

Visie & Values

Missie
Het is onze missie om professionals te helpen bij het vergroten van hun impact en creëren van nieuwe mogelijkheden. Daartoe begeleiden we hen bij het verkennen en verleggen van hun persoonlijke grenzen tijdens hun persoonlijke transformatie. Door hun persoonlijk lef te vergroten laten we hen nieuwe mogelijkheden ervaren.


Duurzaam ontwikkeleffect

Onze programma’s resulteren in duurzaam nieuw gedrag. Deelnemers vallen dus niet na korte tijd terug in oude patronen. Zeker bij lef vereist het aanleren van nieuw geleerd gedrag extra aandacht voor afleren van ingesleten gewoontes en overtuigingen. We ontwikkelen van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Lef ontwikkeling vindt daarom plaats op zowel gedrags-, vaardigheids- als overtuigingsniveau.

Lef als middel
Lef is niet heilig; het is slechts een middel en geen doel. Lef is vaak een nuttige eigenschap, maar niet altijd. Je kunt er ook in doorschieten (roekeloosheid), net als bij andere kwaliteiten (Offmann; Kernkwaliteiten). Het is juist goed dat er in teams ook mensen zitten die weinig lef hebben. Zij houden oog voor bedreigingen en realiteitszin. Samen houden beide rollen elkaar in balans.

Fun Factor
Wij zorgen in onze trainingen voor een gezonde dosis humor en energizers. Een leuke training is niet alleen prettig, maar ook effectiever dan een training zonder humor. Ons brein kan nieuwe inzichten en vaardigheden beter borgen, wanneer we positief gestemd zijn. Humor draagt ook bij aan het optimaal houden van de energie en spanningsboog van deelnemers. En laten we eerlijk zijn; voor trainers is het ook fijner werken en dat merken deelnemers.

Practice what you preach

Onze trainers &
coaches ademen lef

Wij hechten sterk aan de geloofwaardigheid van onze trainers en coaches. We werken daarom vanuit het motto 'practise what you preach'. Het verkennen en verleggen van persoonlijke grenzen brengen we daarom als een tweede natuur continu in praktijk (in werk en privé). Anderen inspireren, activeren en begeleiden bij het ontwikkelen van lef, vraagt veelvuldig zelf in de praktijk brengen van onze tools en methode.

Egbert

Oprichter Dr. Egbert Edelbroek
is Lef trainer, Keynote spreker en Organisatie-lef adviseur. ‘Verleg je grenzen, vergroot je wereld’

Milla

Milla van de Laar is Lef trainer,
Lef coach en HR-lef adviseur. ‘Without courage, wisdom bears no fruit’

Onno

Onno Niessen is Lef trainer en Organisatie-lef adviseur. ‘Falen duurt maar even, spijt duurt een leven lang’

Armanda

Armanda van Bree is Lef trainer en Lef coach. 'Als je de moed hebt om bang te zijn, kun je de controle loslaten'

Rudy

Rudy van Beurden is Lef trainer en Keynote spreker. ‘Courage is being scared to death - and saddling up anyway’

Gideon

Gideon Bakker is Lef trainer en Lef coach. ‘Courage is resisting and mastery of fear, not absence of fear'
PARTNER

Sylvia

Sylvia Bruning is eigenaar van Leid met Lef en verzorgt samen met Lef Academy Lef trainingen.
PARTNER

Lennert

Lennert Böhmer is eigenaar van Spirit Group en verzorgt samen met Lef Academy Lef trainingen.
PARTNER

Gijs

Gijs van Bakel is onze ervaren Business Development partner met de focus op mens en HR.
WAT LEVERT LEF TOENAME OP?

Meer lef in
jouw organisatie

Organisaties waarbij het lef van professionals op peil wordt gebracht en gehouden, presteren aantoonbaar beter qua productiviteit, rendement en werknemerstevredenheid. Ze behouden hun voorsprong doordat ze slagvaardiger en tijdiger inspelen op ontwikkelingen. Lef versterkt daartoe het vereiste verandervermogen voor behoud of versnellen van innovatie.
Ondernemender
U wil professionals die initiatief en risico's durven nemen, zelfredzaam zijn en zelf verantwoording durven dragen voor hun inzetbaarheid en toegevoegde waarde.
Innovatiever
Innovatie vraagt lef om waar nodig bestaande regels, gewoontes en systemen ter discussie te durven stellen. Lef om anders te durven denken én handelen.
Wendbaarder
Tijdig inspelen op toenemende veranderingen en omgaan met tegenslagen vraagt wendbare medewerkers; met voldoende verandervermogen en -bereidheid.
Reorganisatie
Veranderen van functie (of zelfs outplacement) vereist moed om een nieuwe plek en rol eigen te maken en plaats te maken voor een nieuwe omgeving en gewoonten.
Meetbare resultaten
We maken lef toename voor jou meetbaar en inzichtelijk. Ook de effecten van lef op productiviteit, tevredenheid en verzuimreductie worden steeds beter meetbaar.
Organisatie lef
We helpen jouw organisatie bij het borgen van lef ontwikkeling bij jouw medewerkers (o.a. in HR instrumenten), zodat lef duurzaam benut en versterkt wordt.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
OVER ONZE AANPAK

Science based
methode

Wetenschappelijk onderbouwd
Onze trainingen en tools zijn ontwikkeld vanuit actuele wetenschappelijke onderbouwing. Op die manier kunnen we waarmaken wat we beloven. Via ons wetenschappelijk panel en eigen onderzoek volgen we actuele ontwikkelingen en inzichten op de voet. Op basis hiervan ontwikkelen we nieuwe tools en actualiseren we onze trainingen.

Eigen onderzoek
We onderzoeken hiertoe ‘Lef ontwikkeling in organisaties’, voortbouwend op het promotie onderzoek van oprichter Dr. Egbert Edelbroek. Zie ook Media & Publicaties. Dit onderzoek is begeleid door Prof. Mathieu Weggeman (TU Eindhoven) en Prof. René Ten Bos (Universiteit Nijmegen).

Meetbare resultaten  
Deelname aan een training is een investering in tijd en geld. Dan mag je ook aanwijsbaar en betrouwbaar resultaat verwachten. Via onze online lef scan en ons uitgebreide lef meetinstrument kunnen we lef ontwikkeling van deelnemers monitoren en gericht bijsturen. Ook worden daardoor behaalde resultaten voor deelnemers en werkgever inzichtelijk. Deze tools zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de meetbaarheid van lef en lef ontwikkeling.

COURAGE methode
Onze trainings- en coachingstrajecten zijn gebaseerd op de 7 stappen van de COURAGE methode. Deze aanpak is gevalideerd in de praktijk en gebaseerd op het promotieonderzoek naar Lef ontwikkeling in organisaties. Courage is het acroniem voor de 7 stappen Challenge – Ontwikkel – Upgrade – Reduceer – Arresteer – Ga – Excelleer.

https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2020/05/Gloeilamp-iStock-1158790704-640x1280.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HET WOORD AAN ONZE KLANTEN

Wie gingen
jou voor?

https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-03-5-160x160.jpg

Ondernemender team

Ik merk dat mijn team een stuk ondernemender is geworden sinds de training. Ze nemen vaker initiatief en gaan uitdagingen niet meer uit de weg. Daar ben ik erg trots op!”
Pepijn, Regio directeur
ABN AMRO
https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-01-5-160x160.jpg

Angsten de baas

De stap naar een leidinggevende functie vond ik erg spannend. Omdat ik geleerd heb hoe ik mijn angsten de baas blijf zit ik nu veel beter in mijn vel in deze rol.
Jeroen, Key Accountmanager
Greenchoice Energie
https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-06-5-160x160.jpg

Innovatie versnellen

Onze teams hebben praktische inzichten en tools, waarmee we onze innovatie kunnen versterken en versnellen. Ook durven ze nu eerder om hulp te vragen, voordat problemen ontstaan.
Alex, Manager R&D
FUJI FILM
https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-06-5-160x160.jpg

Beter durven feedbacken

Best een intensieve training, waarbij ik veel over mezelf heb geleerd. En ik durf nu een stuk makkelijker kritische feedback te geven in het team en buiten de kaders te gaan.
Paul, Manager Opleidingen
Gemeente Arnhem
https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-06-5-160x160.jpg

Merkbaar minder mijden

Voorheen vermeed ik spannende situaties waarbij conflicten kunnen ontstaan, of waarbij ik me kwetsbaar op moet stellen. Dat doe ik nu merkbaar minder.
Wilma, Beleidsmedewerker
Gemeente Arnhem
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Partners die lef versterken

Lef Academy
gelooft in synergie

Lef Academy verkent continu kansen voor synergie met andere gespecialiseerde trainingsbureaus die focussen op lef ontwikkeling. Bij sterke raakvlakken in missie en ambities worden regelmatig krachten gebundeld. Op onderdelen wordt dan samengewerkt bij door-ontwikkelen en verzorgen van trainingen, uitwisselen van expertise of bij publiceren van artikelen en boeken.
Sylvia Bruning

Leid met lef

Sylvia ontwikkelde het programma LEIDERSCHAP MET LEF. Deelnemers doorlopen hierbij de CARE, DARE en SHARE methode. Deze aanpak is gebaseerd op haar jarenlange ervaring in leidinggevende functies bij grote organisaties en haar eigen levenslessen. Sylvia ontwikkelde haar eigen lef o.a. door als vrouw in ‘mannenwerelden haar mannetje te leren staan’ en in haar functie bij Defensie tijdens diverse uitzendingen naar oorlogsgebieden.
Lennert Böhmer

Spirit Group

Lennert begeleidt al ruim 15 jaar (young) professionals van grote organisaties in de door hem ontwikkelde Heldenprogramma’s. Bedoeld voor lerende organisaties met sterke ambities en geloof in de kracht van het ontwikkelen van mensen. Deelnemers boeken steevast buitengewone resultaten op het vlak van innovatie en lef. Dit resulteert in een zeer trouwe groep opdrachtgevers.

Sylvia Bruning

Leid met lef

Sylvia ontwikkelde het programma LEIDERSCHAP MET LEF. Deelnemers doorlopen hierbij de CARE, DARE en SHARE methode. Deze aanpak is gebaseerd op haar jarenlange ervaring in leidinggevende functies bij grote organisaties en haar eigen levenslessen. Sylvia ontwikkelde haar eigen lef o.a. door als vrouw in ‘mannenwerelden haar mannetje te leren staan’ en in haar functie bij Defensie tijdens diverse uitzendingen naar oorlogsgebieden.
Lennert Böhmer

Spirit Group

Lennert begeleidt al ruim 15 jaar (young) professionals van grote organisaties in de door hem ontwikkelde Heldenprogramma’s. Bedoeld voor lerende organisaties met sterke ambities en geloof in de kracht van het ontwikkelen van mensen. Deelnemers boeken steevast buitengewone resultaten op het vlak van innovatie en lef. Dit resulteert in een zeer trouwe groep opdrachtgevers.

Borging in jouw organisatie

Organisatie- & HR adviseurs

Trainen is uiteraard niet het enige antwoord op ontwikkelvraagstukken. Als organisatie wil je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden kunnen benutten, borgen en verder versterken. Lef vraagt op dat vlak een specifieke benadering op maat. We bieden daarom gespecialiseerde begeleiding bij het operationaliseren van organisatie- en HR tools voor lef ontwikkeling. Zeker wanneer lef niet alleen van individueel, maar ook van strategisch belang is. Dan is daarnaast ook behoefte aan het creëren of versterken van een klimaat dat lef bevordert, rekening houdend met de conjunctuur en met instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

https://www.lef-academy.nl/wp-content/uploads/2020/05/Organisatie-HR-adviseur.png
OVER STICHTING LEF ACADEMY

Doelstelling
Stichting Lef Academy

Onze stichting heeft als doel om m.n. kwetsbare mensen en organisaties te inspireren en ondersteunen bij het vergroten van hun weerbaarheid en wendbaarheid in de moderne maatschappij.

Activiteiten
We verzorgen trainingen en coaching en ontwikkelen projecten voor non profit organisaties en kwetsbare individuen. Daarnaast behoren publieke acties (bijv. ‘flash mobs’ en ‘Guerilla acties’ tot ons repertoire).

Bestuur
Stichting Lef Academy is opgericht door Egbert Edelbroek en Onno Niessen (zie Onze trainers & coaches).

Vrienden van de stichting
De volgende partijen steunen de initiatieven van de stichting: ABN AMRO, Helicon Opleidingen, Fontys Hogescholen, Stichting Studentec, Dialogues House, Hogeschool van Amsterdam.

Hoe krijgt jouw
organisatie meer lef?

Benieuwd hoe jouw professionals meer lef krijgen? Bekijk onze diensten of neem contact met ons op.